miercuri, 12 octombrie 2016

Emotions, jazz, and a grasshopper

   Mă impresionează te miri ce tâmpenie, cum ar fi lăcusta ce am văzut-o ieri cu'n picior rupt, încercând să se ridice. Am stat şi m-am uitat la ea, i-aş fi curmat viaţă, însă nu sunt Dumnezeu, aş fi dus-o afară însă nu mai era de ea, la insecte un handicap de genul, e sfârşitul lor. Aşa ca am stat, m-am uitat la ea, m-am întristat, mi-am dat seama ce neajutoraţi suntem şi noi şi mai rău e atunci când trebuie să înveţi să accepţi că nu poţi face nimic, decât să asişti la suferinţă şi poate să încerci să diminuezi puţin din durere.
   Repriza doi de simpatii, empatii, emoţii mixte, etc a venit de la Lady Gaga cântând jazz cu Tony Bennett, şi tributul lui Stevie Wonder. Şi ce m-a mişcat a fost naturaleţea ei de a cânta jazz, m-a mişcat atât de tare încât aproape am plâns. Am văzut omul simplu din spatele măştilor, omul cu care mă pot identifica, am văzut talent şi pasiune. Apoi enșpe mii de artişti cântau pentru Stevie Wonder.                  
  M-am trezit cu o lacrimă pe obraz, pentru că mi-am dat seama că nimic nu te poate ţine în loc dacă ştii ce vrei, dacă ai talent şi munceşti, Stevie Wonder a fost şi este pentru artiştii de peste tot un zeu. Mă simt bine şi mândră că pe mine încă mă mişcă lucrurile mărunte, mă simt mândră de sensibilitatea mea, deşi adesea lumii i se pare nenatural să te bucuri pentru o acadea sau un pix primit la o conferinţă. Mă mişcă tot ce-mi provoacă o cât de mică emoţie, un fior sau o amintire de mult uitată.

I was wearing ClockHouse blaser, no name pants and accesories, MONTI shoes, Zara shirt.    I'm impressed by you wonder what nonsenses such as the grasshopper that I saw yesterday with her broken leg, trying to get up. I stood and looked at her, I would have disrupted her life, but I'm no God, I would've took her out, but there isn't any place for her out there,a handicap like that for an insect, it's the end. So I stayed, I've looked, I grieved, and I realized how helpless we are, and  worse is when you have to learn to accept that you can't do nothing but watch the suffering and maybe you can try to diminish the pain.
   Half-two sympathy, empathy, mixed emotions, etc. came from Lady Gaga singing jazz with Tony Bennett and the Stevie Wonder's tribute. What moved me was her naturalness of singing jazz, moved me so hard that I almost cried. I saw the simple person behind the mask, the person with whom I can identify, I saw talent and passion. Then countless artists sang for Stevie Wonder. I woke with a tear on the cheek, because I realized that nothing can hold you  back if you know what you want, if you have talent and if you work  hard, Stevie Wonder was and still is for all artists a God.
   I feel good and proud of me, that little things still move me, I feel proud of my sensibility, though often it seems unnatural to this world to enjoy a small gift like a lollipop or a pen received at a conference. Whatever causes me a small emotion, a thrill or even an old forgot memory, it moves me and makes me want more.

Today's thought : "University can teach you skill and give you opportunity, but it can't teach you sense, nor give you understanding. Sense and understanding are produced within one's soul."

vineri, 7 octombrie 2016

Disconnection 100%

   Te saturi de rutina zilnică, de aceleaşi fete mohorâte, aceleaşi bârfe, aceleaşi întrebări, glumele neschimbate, de nemulţumirile tale şi ale celor din jur şi pur şi simplu îţi bagi cracii, ca să zic aşa şi pleci. Nu ai bani de concediu, dar îţi pasă? Are el, şi te ajută, pentru că aveţi nevoie de o deconectare,e timpul să te pui pe primul plan, să va pui pe primul plan şi să faceţi ceva ce vă doriţi. Şi uite-ne cum am plecat în concediu, în ţară desigur, pentru că România e frumoasă.
   Nu credeam că mă pot deconecta 100% de tot ce mă frământă, şi nu am băgat de seama că am făcut-o, decât atunci când m-am întors acasă, Duminică, şi grimasă de tristeţe, frustrare sau nemulţumire mi-a reapărut. Încă nu ştiu ce din viaţă mea mă nemulţumeşte, dar sper să descopăr. Revenind la partea frumoasă, pot spune că Sibiul, cel mic şi cochet cum îl văd eu, este un oraş în care liniştea te prinde din urmă.
    Recomand plimbările prin centru, sau pe străduţele lor pline de turişti şi clădiri cu arhitectură frumoasă, Muzeul satului şi Zoo, sunt şi ele pe lista (admit, nu sunt fană a animalelor în captivitate, însă curiozitatea m-a mânat să merg şi eu la Zoo). Pe seară am fost la Mustache, un bar plin de mustăţi şi umor, este aşa mai hipsterish, dar mi-a plăcut enorm iar dimineţile le petreceam la cafeneaua Hug the mug, care este un fel de Starbucks, dar nu aşa comercial. Turnul cu ceas a fost primul obiectiv vizitat, au mai rămas de vizitat muzeul Brukenthal...ahhh am uitat de mică expoziţie de reptile şi adorabilul magazin de antichităţi, unde parcă m-am revăzut la bunici sau acasă ascultând la combină Abba de pe casetă.

I was wearing Zaful dress, C&A jeans, no name bag, Converse shoes, C&A necklace and hand made colorful necklace, RayBan sunglasses 
My lovely dress from Zaful was the best choice to wear when I've visited the national village museum from Sibiu.                                    Today's thoughts: “Tradition is a guide and not a jailer.”

You get tired of the daily routine, the same gloomy faces, same gossips, the same questions, same smoked jokes, sick and tired of your or the ones around grievances, you simply want to say fuck it, i'm out, and to leave. No money for holidays, but do you care? He has some economies and he'll help you, because you need a disconnection, it's time to put yourself first,  to put you two first and to do something you want. And look at us, we are on the road already, we'll discover our country, because Romania is beautiful.
   I thought I could't disconnect 100% of all whats bothering me, and I didn't noticed that I did that, until when I returned home Sunday, and the grimace of sadness, frustration or discontent resurfaced me. Still I do not know what displeases me in my life, but I hope to find out. Turning on the bright side, I can say that Sibiu, as small and cozy as I see it, it's a city where silence catches you in the end.
    I recommend the downtown walks, or the streets full of tourists and buildings with beautiful architecture, National Village Museum or the Zoo, are also on the list (I must admit, I'm not a fan of captive animals, but curiosity made me do a ride to the Zoo). For a good wine I recommend Mustache bar, which is full of mustaches and humor, is so hipster-ish, but I liked it enormously, mornings are great to be spent at the Hug Mug Café, which is kind of a Starbucks, but not so commercial. The clock tower was the first target visited, we didn't visit Brukenthal though.. ahhh I forgot the small reptiles exhibition and the adorable antique shop, where I reviewed my grandparents home and also me listening to Abba on a tape cassette home with my family.

luni, 3 octombrie 2016

Simple people crossing my path.

  Mă păi dacă iubesc ceva, e omul simplu. Omul ăla care ştie munca de jos, omul care nu se ruşinează, ba chiar e mândru că face meseria ce o face. Omul ăla care cu zâmbetul pe buze spală vasele din care ai mâncat şi-ţi povesteşte de familie şi de cum face EA zidărie, că să-i cumpere fetei ei un laptop.
Omul ăla care-ţi zice că toate wc-urile sunt pline de căcat, chiar dacă aia au bani, şi tot el zice că asta-i o muncă cinstită şi bănoasă, şi apoi, mai vezi şi că ştie pe lângă muncă şi geografie, limbi străine şi altele. Îi citeşti viaţă pe mâini şi pe chip, îţi zice cu dragă inima oful şi apoi tot cu dragă inima îţi zice că face munca asta, nu că nu i-a plăcut şcoala, ci că, aşa a fost să fie, şi că nu regretă.
  Şi el, el merge acasă mai fericit că tine la o familie simplă, unde nu există atât de multe frământări şi ofuri, unde el apreciază acei 10 lei, de care tu nici nu te sinchiseşti să ştii unde sunt.
Oamenii ăştia sunt oameni a căror frunte îmi vine să o pup, sunt oameni simpli, cum este şi mama mea, femeie cu potenţial, însă nu cu mult noroc, femeie adevărată, mândră şi muncitoare. Om cum rar găseşti, om care ştie să facă orice muncă şi om pe care nimic nu-l sperie, decât fuga de probleme.    Oamenii ăştia cu caractere de fier, sunt oamenii care mă mişcă, oameni care trezesc în mine ceva, oameni care mă fac să fiu mândră că îi cunosc. Doina şi Dana sunt doamnele ce fac curat la firma unde lucrez, sunt femei puternice, şi simple, însă mereu pentru mine un exemplu de putere, curaj şi o vie amintire a mamei mele.

I was wearing Stradivarius dress, Oasap bag, Converse sneakers, Meli Melo accessories, Terra Nova shoes.
                                       Today's quote: "The most complicated skill is to be simple."

   Well, if I love something, that would be the simple person. The person who knows the grunt work, the person who is not ashamed of his job, he is proud of the job that he does. The person who smiles while washing the dishes from which you ate, and tells you about her family and how she does masonry to have some extra cash to buy her girl her first laptop.
  The person who says to you that all toilets are full of shit, even if they have money, and she also says that, it is a honest and lucrative work, and then you see that she knows all sorts of things like geography, foreign languages ​​and others things, you barely know.
You can read her life in her hands or on her face, she says cheerfully what it's bothering her and then all cheerfully tells you that she does this work, not because she didn't like school, but that it was meant to be, and she has no regrets.
   She, she goes home happier than you do, to a simple family, where there isn't so much unrest and dissatisfaction, where she appreciates those 10 lei, that you don't even care about.
These people are the people whose forehead I feel like kissing, these are simple people, like my mother, woman with potential,  but not much luck, real woman, proud and hard working.  A rarely person to find, a person who knows how to do any work and nothing scares him/her more than running away from the problems. People with strong characters are the people who really move me, people who wake something in me, people who make me proud to know them. Doina and Dana are our cleaning ladies at the company where I work, they are powerful and simple persons, but for me always  an example of strength, courage and a vivid memory of my mother.

luni, 26 septembrie 2016

I love rompers

Am început de ceva vreme o nouă colaborare cu cei de la Zaful, şi drept urmare m-am ales cu o salopeta super chic de vară. Zaful este un site interesant aş spune, ce oferă diversitate în materie de produse. Livrarea dacă este cea standard, unde nu plăteşti nimic extra, te face să aştepţi cam mult produsele, in jur de o luna, dar dacă stai bine cu răbdarea recomand site-ul.
Mărimile sunt relativ bune, acum depinde cat de bine te pricepi şi la măsurători, căci eu sincer merg pe mărime (gen S, M, L) însă cred că ar fi mai indicat să te măsori efectiv cu centimentrul, deoarece mărimile sunt uşor interpretabile. Materialul din salopetă este fain, puţin transparent, dar de vară merge.
Per total mă declar mulţumită de cooperarea cu Zaful, iar raportul calitate preţ aş zice că este rezonabil, însă spun din nou mare atenţie la mărimi când comanzi.

I was wearing Zaful romper , Swarovski neckace, MONTI shoes, Oasap bag, no name glasses.


I started a while ago a new collaboration with Zaful, and as a result I got a super chic summer jumpsuit. Zaful is an interesting site I would say, offering a big diversity of products. If you choose the standard delivery, where you don't pay extra, you might wait a while until the product arrives, around a month or so, but if you don't have issues with patience I do recommend the site.
Sizes are relatively good, now it depends on how well you get with the measurements, because I honestly go on sizes (like S, M, L) but I think it would be better for you to measure yourself effectively with the centimeter, because the sizes are slightly relative. The romper's material is nice, a bit transparent, but for summer goes well.
Overall I am satisfied with my Zaful cooperation and I must say that the price vs quality is suitable, note, i'll say it again pay attention at the sizes when you order.

                                       Today's motto: "The most complicated skill is to be simple."

vineri, 16 septembrie 2016

In two, cake has fewer calories

   Am ajuns iar în doi, pentru că în doi totul este mai uşor, pentru că în doi, zilele devin mai frumoase şi visele mai mari, şi pentru că în doi prăjitură are mai puţine calorii.
Nu ştiu cum să scap de ce mă frământă, însă el vrea să mă ajute, ca un psiholog îmi pune întrebări, ca un arheolog, îmi sapă în gânduri, ca un prieten mă ascultă când mă văicăresc de una, de alta, ca un iubit îmi propune soluţii şi mă aşteaptă acasă cu un pahar de vin, sau cu o cană de ciocolată caldă pentru că afară plouă.
   El a învăţat repede că ţie îţi place ploaia, ironia face, că şi lui, şi staţi în balcon la lumina lunii şi a lumânării, iar vocea lui Sade, nu face decât să intensifice orice emoţie ia naştere atunci. Melancolici şi cu vise pe care încă nu aveţi curaj să le rostiţi cu voce tare, doar staţi, va aruncaţi priviri încărcate şi vă savuraţi paharul de vin şi poate, uşor îşi mai trece mâna peste piciorul tău, întrebându-te "Eşti bine? Eşti fericită?" cuvinte care cândva ţi-au mai fost adresate, însă acum ştii, ştii exact cum te simţi, nu eşti confuză sau copilă.
    Am fost pentru un timp adepta solitudinii, însă uşor mi-am deschis ochii şi mi-am dat seama că un + unu nu aduce decât un plus vieţii mele. + Un-ul meu este ceea ce-mi lipseşte, chiar dacă încă nu mi-am dat seama, chiar dacă încă mă iau la trânte cu "solitudinea" bine înrădăcinată în mine.

I was wearing, Meli Melo handmade sunglasses, Benvenuti sandals, no name jacket and bag, Atmosphere dress.Today's thought: "If someone wanted to be with you, after all, they just made it happen."

Again in two, because where are two souls everything is easier, because in two, days become more beautiful and dreams are even bigger, because in two the cake has fewer calories. I do not know how to get rid of what bothers me, but he wants to help me, as a psychologist he asks questions, like an archaeologist, he digs into my thoughts, like a friend he listens to me when I grumble about one or another, like a lover he proposes solutions, and he waits for me at home with a glass of wine or a cup of hot chocolate because it's raining.
   He learned quickly that you like rain, ironically he loves rain too, and you two stay in the balcony in the moonlight and candlelight and Sade's voice intensifies any emotions that are arising. Melancholics and with dreams that yet, you don't have the courage to say it out loud,  you just stay, will throw glances loaded and  enjoy your glass of wine and maybe sometimes he slightly longer pass his hand over your foot, asking "Are you okay? Are you happy?" words that once you have been addressed, but now you know, you know exactly how you feel, you're not confused or child.
    I was a fan of solitude for a while, but I slightly opened my eyes and I realized that a + one brings only a plus to my life.  My + one is what I miss, even if yet I  hadn't realized, even though I still roughhouse with "solitude" firmly rooted in me.


vineri, 26 august 2016

Let your mind wonder!

Păi dacă nu-ţi laşi mintea să rătăcească, atunci tu cum poţi să fii liber? Liber să visezi, liber să speri, liber de a nu avea aşteptări, liber de constrângeri, pur şi simplu să fii liber să fii cum ştii tu mai bine a fii tu. Tricourile Secraman, oferă libertatea mişcării, pentru că, să fim sinceri, ce poate fi mai lejer decât un tricou din bumbac? Să nu mai spunem că aceste tricouri au design unic şi cu un mesaj încurajator, plus diversitate coloristică. Recunosc, nu's eu fană a tricourilor, decât a celor XL, ale iubitului, în care să dorm, pfff ce senzaţie!!! Însă fiind la a două colaborare cu Alex, omul din spatele brandului Secraman, pot spune că tricourile (mărimea mea), fac parte din garderoba şi că le port cu drag. 

I was wearing SecraMan t-shirt, Sisley pants, Nike sneakers, no name backpack & sunglasses, Swarovski jewelries. Today's moral: “Your mind will enchain you. Your heart will set you free”

Well if you don't let your mind wonder, then, how can you be free? Free to dream, free to hope, free from expectations, free from constraints simply being free to be you, the best way you know how to be the greatest version of you. Secraman t-shirts offers the freedom of movement , because let's be honest what can be more comfortable than a cotton t-shirt? Not to mention that these t-shirts have an unique design and also an encouraging message, plus the variety of colors. I admit, I'm not a big fan of t-shirt, only if it's an XL one, that belongs to my boyfriend, to sleep in it, damn, what a feeling!! Since this is my second collaboration with Alex, the man behind the brand Secraman I can say that the t-shirts (my size), are part of  my wardrobe and I wear them dearly.